Teatr Miejski w Gdyni
slide_08 slide_07 slide_06 slide_05 slide_04 slide_03 slide_02 slide_01 2 1

DRAMATURGIA JANUSZA GŁOWACKIEGO – trochę teatru (próba całości)

Konferencja naukowa organizowana przy współpracy z Katedrą Kultury i Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

 

Nasza konferencja o dramatopisarstwie Autora Obciachu, Choinki strachu i Kopciucha będzie konferencją  bez granic, w sensie szerokości i skali refleksji o jego teatropisaniu. Interesuje więc nas  nie tylko „nowy realizm” jego sztuk, ale i Głowacki jako widz (teatralny). Głowacki w Warszawie – i Głowacki w Nowym Jorku. Jego teatr prapremier (pierwszych wykonań), ale i nowych odczytań. Szekspir Głowackiego (Fortynbras się upił)  i Czechow Głowackiego (Czwarta siostra). Jego niekończące się psychodramy, a więc śmiech i trwoga, jak i świat zatruty (Polowanie na karaluchy). Jego fascynacje sportem i przyjaźń  z Krzysztofem Mętrakiem  (Mecz) oraz nieposkromione poczucie humoru (siła ekspansywna komizmu). Jednym słowem: żart, ironia i głębsze znaczenie. Dzieje sceniczne jego tekstów – w Polsce i na świecie – a specjalnie kondycja emigranta w jego dramatach „amerykańskich”. Recepcja jego sztuk w świecie krytyki (głównie za granicą), ale i liczne „obrazy” (polemiki) samego Autora. Mydło i powidło – także Janusz Głowacki jako krytyk teatralny – ale w najlepszych interpretacjach zaproszonych do udziału w konferencji ekspertów i badaczy. Na kilkanaście przewidywanych referatów połowę wygłosi grupa badaczy z Trójmiasta, drugie tyle z Polski (Kraków, Warszawa, Poznań, Lublin).

prof. dr hab. Jan Ciechowicz

 

19 listopada (poniedziałek), g. 10.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, część 1

g. 12.30: otwarcie wystawy Janusz Głowacki Warszawa – New York (kuratorka: Dorota Kowalik)

20 listopada (wtorek), g. 10.00 – 13.00, Teatr Miejski/Mała Scena, część 2

 

Kurator merytoryczny konferencji: prof. dr hab. Jan Ciechowicz (Uniwersytet Gdański)

Sekretarz konferencji: Anna Zalewska-Uberman (doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Kurator wystawy Janusz Głowacki Warszawa- New York: Dorota Kowalik (kustosz Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego)